SENIORZE NIE SIEDŹ W DOMU! Trwa nabór uzupełniający uczestników do Klubu Seniora w Wyrykach

Na stole rozłożone gry planszowe, w centralnej części zdjęcia ułożony tekst liter gry Scrabble „Klub Seniora w Wyrykach”

„Usługi społeczne w Gminie Wyryki” to projekt, który Gmina Wyryki realizuje w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W trwającym już projekcie utworzono Klub Seniora. Dla seniorów są organizowane zajęcia sportowe, kulinarne, artystyczne, taneczne, kursy tkactwa, komputerowe, doradztwa prawnego i psychologicznego. A oprócz tego: spotkania dyskusyjnego klubu filmowego oraz spotkania i wyjazdy integracyjne, np. dwudniowe wycieczki, wieczorki taneczne, wyjazdy do kina i teatru.

Zajęcia odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym na każdy miesiąc.

Uczestnikami zajęć w Klubie Seniora mogą być osoby w wieku 60+ (zarówno kobiety jak i mężczyźni), zamieszkujące na terenie Gminy Wyryki.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 34 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wyryki do 31.05.2023 r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

Wniosek o przyjęcie do Klubu Seniora wraz z załącznikami dostępny jest w:

  • Urzędzie Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki,
  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki,
  • stronie internetowej www.gbp.wyryki.eu oraz www.wyryki.eu

więcej…