Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1

 

2

Zajęcia komputerowe 09.00 – 11.00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

3

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00 

Zajęcia komputerowe 16.00 – 19.00

4 5
6

Warsztaty tkackie
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

7

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

8

Zajęcia kulinarne
11:00 – 17:00

9

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

10

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

11 12
13

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

14

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

15

Zajęcia kulinarne
11:00 – 17:00

16

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

17

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

18 19
20

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

21

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

22

Zajęcia kulinarne
11:00 – 17:00

23

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

24

 

25 26
27

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

28

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

29

Zajęcia kulinarne
11:00 – 17:00

30 31

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.