Podsumowanie konkursu online – Literacka „zgaduj-zgadula”

Dyrektor GBP Wyryki Hanna Czelej, Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz stoją ze zwycięzcami konkursu w przestrzeni biblioteki, w tle regały z książkami

13 czerwca 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie literackim „Zgaduj-Zgadula” zorganizowanym w ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom konkursu.

więcej…

FINAŁ II POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO NADBUŻAŃSKA FRAZA

Uczestnicy konkursu stoją na scenie wraz z Dyrektor GBP, Wójtem Gminy Wyryki oraz Sekretarzem Urzędu Gminy Wyryki ,w tle plakat wydarzenia

Ostatniego dnia maja 2023 roku odbyła się uroczysta gala finałowa II Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza, którego organizatorem i koordynatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. Współorganizatorami wydarzenia były: Starostwo Powiatowe we Włodawie, gmina Wyryki oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka oraz Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza.

Konkurs był adresowany do uczniów szkól podstawowych klas VI-VII i ponadpodstawowych z terenu powiatu włodawskiego. Prace zgłosiło łącznie 18 uczestników. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o dowolnej tematyce z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. W ocenie komisji konkursowej uczniowie napisali bardzo ciekawe pod względem tematyki utwory poetyckie, podejmując treści dotyczące człowieka, jego natury, prezentując filozoficzne spojrzenie na świat, bogactwo lokalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prace konkursowe zostaną opublikowane w najbliższym numerze Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód”. więcej…

Tydzień Bibliotek 2023 – Konkursy online – Literacka „zgaduj-zgadula”

W dniach 11, 12 oraz 15 maja 2023 o godz. 16.00 na Facebooku GBP pojawi się zestaw zdjęć z okładkami książek dla konkretnych grup wiekowych, z których wymazano tytuły i/lub nazwiska autorów. Czytelnik, który w ciągu doby, a zatem najpóźniej do godz. 16.00 następnego dnia przyśle na adres e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com maila z największą liczbą poprawnie rozszyfrowanych okładek książek, otrzyma nagrodę! (W przypadku remisu, zadecyduje refleks).

Grafika ozdobna- treść w artykule
 

„Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” to hasło tegorocznej XX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, obchodzonego, jak co roku, w dniach 8-15 maja. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach Ogólnopolski Tydzień Bibliotek będzie świętować głównie w Internecie. Zachęcamy do śledzenia w działań w naszych mediach społecznościowych.

Więcej informacji o akcji Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Podsumowanie konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” – 2023

W przestrzeni biblioteki do zdjęcia pozują laureaci konkursu wraz z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem i Dyrektor GBP Wyryki Hanną Czelej

W Bibliotece Inspiracji podsumowaliśmy konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” – 2023, na który wpłynęły 32 prace z gminy Wyryki. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w naszej zabawie konkursowej.

Wyniki oraz prezentacja nadesłanych prac konkursowych dostępne są pod adresem: https://gbp.wyryki.eu/wyniki-konkursu-plastycznego-kartka-wielkanocna-2023/
więcej…

Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza

Grafika ozdobna- treść w artykule

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w II Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.

Tematyka prac jest dowolna, utwór poetycki może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Na Laureatów czekają nagrody pieniężne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie dostępnych na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Zgłoszenie dostarcz osobiście bądź prześlij pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail konkursy.gbpwyryki@gmail.com. więcej…