Podsumowanie i rozdanie nagród w III edycji POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO NADBUŻAŃSKA FRAZA

Uczestnicy konkursu oraz organizatorzy stoją na scenie, w tle plakat wydarzenia

13 czerwca 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyrykach we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włodawie oraz Starostwem Powiatowym we Włodawie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Włodawskiego Mariusza Zańko oraz wójta Gminy Wyryki Bernarda Błaszczuka.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas VI-VII i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu włodawskiego. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o dowolnej tematyce z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do aktywności literackiej przy użyciu dziś zanikającego języka chachłackiego, który w przeszłości był swoistym kulturowym znakiem rozpoznawczym terenów pogranicza. Nadesłane w tegorocznej edycji prace były niezwykle ciekawe pod względem tematyki. Autorzy poruszyli tematy dotyczące natury człowieka, nieuchronności przeznaczenia, ukazywali bogactwo lokalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody pieniężne. Nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu wręczyli wójt Gminy Wyryki Bernard Błaszczuk wraz z Kierownikiem Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej starostwa powiatowego we Włodawie Leszkiem Popikiem. Prace konkursowe zostaną opublikowane w najbliższym numerze Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód”. więcej…

Zapraszamy do udziału w III Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza

Grafika ozdobna- treść w artykule

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w III Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Mariusza Zańko i Wójta Gminy Wyryki Bernarda Błasczuka.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.

Tematyka prac jest dowolna, utwór poetycki może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Na Laureatów czekają nagrody rzeczowe. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie dostępnych na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Zgłoszenie dostarcz osobiście bądź prześlij pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail gbp@wyryki.eu. więcej…

Wyniki konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” – 2024

W przestrzeni biblioteki do zdjęcia pozują laureaci konkursu wraz z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem i Dyrektor GBP Wyryki Hanną Czelej

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż tegoroczna edycja konkursu plastycznego na Kartkę Wielkanocną została rozstrzygnięta. Dnia 5 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu połączone z rozdaniem nagród, którego dokonali Wójt Gminy Wyryki – Mirosław Torbicz oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach – Hanna Czelej. Z radością oglądaliśmy dostarczone prace. Kartki były wykonane różnymi technikami, dzięki czemu wyglądały ciekawie i pomysłowo, zaskakiwały starannością wykonania i dużą inwencją twórczą.

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:

I kategoria – dzieci z Przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego

  • Stanisław Łoboda – wyróżnienie

II kategoria – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej:

  1. miejsce Hanna Juchimiuk
  2. miejsce Dagmara Majewska
  3. miejsce Lena Prokurat

III kategoria – uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej

  1. miejsce – Oliwia Łoboda
  2. miejsce – Joanna Semeniuk

 IV kategoria – uczniowie klas VII – VIII Szkoły Podstawowej

  • Julia Łobacz – wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. więcej…

Zapraszamy do udziału w konkursie „KARTKA WIELKANOCNA” 2024!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym  „KARTKA WIELKANOCNA”.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu samodzielnie wykonanej Wielkanocnej  kartki świątecznej. Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4). Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Kartę Zgłoszeniową.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach do dnia 20 marca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyryki do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin i Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

  1. Regulamin Konkursu plastycznego ,,Kartka Wielkanocna”
  2. Karta Zgłoszeniowa

Grafika ozdobna- treść w artykule