FINAŁ I POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO NADBUŻAŃSKA FRAZA

Na scenie pozują do zdjęcia laureaci konkursu, organizatorzy, członkowie komisji, opiekunowie merytoryczni oraz przedstawiciele samorządów i jednostek organizacyjnych

W piątek, 10 czerwca 2022 roku odbyła się uroczysta gala finałowa I Powiatowego Konkursu Poetyckiego Nadbużańska Fraza, którego organizatorem i koordynatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach. Współorganizatorami wydarzenia były: Starostwo Powiatowe we Włodawie, gmina Wyryki oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka oraz Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza.

Do konkursu mogli zgłosić swoje prace uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, z powiatu włodawskiego. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o dowolnej tematyce z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. W ocenie komisji konkursowej uczniowie napisali bardzo ciekawe pod względem tematyki utwory poetyckie, podejmując treści dotyczące człowieka, jego natury, prezentując filozoficzne spojrzenie na świat, bogactwo lokalnej przyrody i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Prace konkursowe zostaną opublikowane w najbliższym numerze Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego „Wschód”. więcej…

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w I Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.

Tematyka prac jest dowolna, utwór poetycki może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Na Laureatów czekają nagrody pieniężne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie dostępnych na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Zgłoszenie prześlij osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail konkursy.gbpwyryki@gmail.com.

Grafika ozdobna- treść w artykule więcej…

Konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna” – wręczenie nagród

W przestrzeni biblioteki do zdjęcia pozują laureaci konkursu wraz z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem i Dyrektor GBP Wyryki Hanną Czelej

W przestrzeni biblioteki miało miejsce uroczyste wręczenie nagród zdobytych w konkursie plastycznym „Kartka Wielkanocna”, którego podsumowanie odbyło się 13 kwietnia. Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Wyryki – Mirosław Torbicz oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach – Hanna Czelej.

Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie oraz ich opiekunom i placówkom dziękujemy a osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Z wynikami konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” można zapoznać się w artykule: Wyniki konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” 2022

więcej…

Wyniki konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna” 2022

Zdjęcie przedstawia trzy prace konkursowe na Konkurs Karka Wielkanocna 2022

Z radością przedstawiamy wyniki konkursu plastycznego na Kartkę Wielkanocną 2022. Wszystkie prace są piękne, kolorowe, wprowadzające w świąteczny nastój. Komisja konkursowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, żeby wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Komisja szczególnie brała pod uwagę kreatywność, samodzielność wykonania oraz estetykę i kompozycję. więcej…

Podsumowanie IV Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY”

Laureaci konkursu IV kategorii wiekowej stoją z Wójtem Gminy Wyryki Mirosławem Torbiczem w przestrzeni biblioteki trzymając dyplom oraz pamiątkową statuetkę

16 marca 2022 roku w Bibliotece Inspiracji laureaci IV Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY” odebrali swoje statuetki i dyplomy:

  • Laureatka I kategorii wiekowej Hanna Juchimiuk za wykonanie kolędy „Była Noc”
  • Laureatka II kategorii wiekowej Nikola Juchimiuk za wykonanie kolędy „Dziś w stajence”
  • Laureaci IV kategorii wiekowej Elżbieta, Laura oraz Cezary Wieczorek za wykonanie kolędy „Zaśnij dziecino”

Nagrody wręczył Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz, dziękując wszystkim uczestnikom i ich rodzinom za zaangażowanie w przygotowanie nagrania i udział w przeglądzie. Na koniec zachęcał laureatów do wzięcia udziału w kolejnym ogłoszonym przez bibliotekę konkursie „KARTKA WIELKANOCNA”.
więcej…