Wszystkim wielbicielom konsolowych gier wideo oferujemy możliwość korzystania z konsoli Xbox One wraz z Kinectem oraz z konsoli Play Station 4.

Wśród proponowanych gier znaleźć można hity:

 • Little BIG Planet 3,
 • Minecraft
 • Fifa 19,
 • Farming Simulator 17,
 • Tearaway Unfolded
 • Forza Horizon 3,
 • Rise of the Tomb Raider,
 • Grand Theft Auto V,
 • Mafia III
 • Wiedźmin 3
 • Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a
 • Need for Speed Rivals

oraz gry z ruchową rozrywką dzięki sensorowi Kinect:

 • Dance Central 3
 • Just Dance Disney Party 2

Warunkiem korzystania z konsol jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz stosowanie się do regulaminu korzystania z konsol i gier interaktywnych.

Życzymy wspaniałej zabawy i edukacji w korzystaniu z naszych zasobów.


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z KONSOL I GIER INTERAKTYWNYCH
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WYRYKACH

 1. Przed przystąpieniem do gry na konsoli należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Przez pojęcie „konsola”, pojawiająca się w regulaminie, rozumie się zestaw do gier obejmujący: TV, Xbox One, Kinect, 2 pady lub TV, Play Station 4, Kamera, 2 pady.
 3. Korzystanie z konsoli Xbox One z Kinectem oraz Play Station 4 z Kamerą znajdującej się w zbiorach Biblioteki jest bezpłatne.
 4. Konsolę użytkować można tylko za zgodą pracowników Biblioteki, stosując się do ich wskazań i zaleceń.
 5. Podstawą do korzystania z konsol jest wpisanie się do listy osób korzystających z konsol u dyżurującego bibliotekarza. Należy wpisać datę, imię i nazwisko, nazwę konsoli, godzinę rozpoczęcia oraz po zakończeniu sesji godzinę zakończenia.
 6. Z konsoli korzystać mogą dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli.
 7. Grać można wyłącznie w gry video należące do zbiorów Biblioteki zgodnie z określoną wg PEGI granicą wiekową.
 8. Biblioteka umożliwia korzystanie z konsol, wraz z grami, w godzinach pracy książnicy.
 9. Z konsoli Xbox One lub Play Station 4 może korzystać jednorazowo 1 osoba przez 30 minut, a jeżeli gra to umożliwia jednorazowo 2-4 osób. Czas gry może zostać wydłużony, jeśli nie ma oczekujących na grę.
 10. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. Konsolę obsługuje (uruchomienie, wymiana gier) tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 11. Gry na konsolę udostępniane są tylko i wyłącznie na miejscu.
 12. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:
  a) stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt,
  b) używać wyłącznie gier udostępnianych przez Bibliotekę,
  c) nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą,
  d) nie zakłócać porządku, nie hałasować oraz nie przeszkadzać użytkownikom Biblioteki i grającym.
 13. Pierwszeństwo do korzystania z konsoli mają dzieci i młodzież do 16 roku życia.
 14. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o pozbawieniu dostępu podejmuje bibliotekarz.
 15. Korzystając z konsoli, należy zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się powierzonymi urządzeniami. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z danego urządzenia, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice bądź opiekunowie prawni.
 16. Użytkownicy konsoli zobowiązani są do:
  a) zgłaszania bibliotekarzowi chęci korzystania z konsoli,
  b) przestrzegania regulaminowego czasu korzystania z konsoli tj. jednorazowo do 30 min. i zgłoszenie pracownikowi Biblioteki zakończenia gry,
  c) pozostawienia stanowiska w dobrym stanie.
 17. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie.
 18. Rodziców, którzy nie wyrażają zgody na udział dzieci w korzystaniu z konsol prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki.