Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
1 2

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

3

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

4

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

5

 

6

 

7

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

8

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

9

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
12:00 – 17:00

10

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

11

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

12 13
14

Warsztaty tkackie
13:00 – 16:00

15

Zajęcia sportowe
14.00 – 17.00

16

Zajęcia kulinarne
13:00 – 17:00

17

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

18

 

19 20
21

Zajęcia komputerowe
10:00 – 13:00

22

Zajęcia komputerowe
10:00 – 13:00 

23

Zajęcia komputerowe
10:00 – 13:00

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

24

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

25

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

26 27
28

Warsztaty tkackie
13:00 – 16:00

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.