Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach uczestniczy w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.

Program Wieloletni Kultura+ był uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W ramach programu zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. W ramach priorytetu były ogłaszane nabory wniosków na zadania związane z budową, remontem, rozbudową, przebudową infrastruktury bibliotecznej oraz wyposażeniem bibliotek.

Wniosek GBP w Wyrykach: „Dokończenie budowy budynku Zespołu Szkół w Wyrykach wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem na działalność Gminnej Publicznej w Wyrykach” był jednym z 20 wniosków z całej Polski, które uzyskały pozytywną opinię operatora projektu – Instytutu Książki w Krakowie otrzymując dofinansowanie w kwocie 1 875 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 2 541 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dokończenie budowy istniejącego budynku, poszerzenie oferty biblioteki oraz zakup wyposażenia do nowego obiektu.

Celem projektu było podniesienie standardu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń na cele biblioteki, wyposażenie, udostępnianie dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier oraz wzbogacenie oferty świadczonych usług zgodnie z wymaganiami Certyfikatu Biblioteka+.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach została przeniesiona do nowego obszernego budynku (1669,81m2). Zostały zakupione nowoczesne urządzenia dostosowane do charakterystyki i wystroju wnętrz: meble, sprzęt multimedialny, komputery, sprzęt audiowizualny, oraz inne elementy umożliwiające czytelnikom i użytkownikom korzystanie z nowoczesnych technologii.

Nowa oferta dotyczy przede wszystkim spojrzenia na świat zasobów bibliotecznych i kultury słowa nie tylko poprzez pryzmat książki, ale również słowa zamkniętego w dźwięku i obrazie. Urządzenia multimedialne umożliwiają między innymi naukę rejestracji dźwięku i obrazu, a w oparciu o to zrealizowanie, np. filmu o tradycjach i zwyczajach naszej gminy. Te działania prowadzimy w przygotowanym studiu nagrań. Zakupiony sprzęt pozwala na przeglądanie zbiorów bibliotecznych w formie elektronicznej, a także ich archiwizację. Dodatkowe zestawy komputerowe pozwalają na intensyfikację działań i organizację szkoleń między innymi dla seniorów.

Ważnym przedsięwzięciem jest skierowanie oferty do najmłodszych. W przestrzeni biblioteki zostało przygotowane ,,przyjazne” miejsce dla nich i ich rodziców. Poprzez to działanie chcemy pokazać, że nawet kilkumiesięczne dziecko może otrzymać kartę biblioteczną i zostać naszym czytelnikiem. Rodzice, korzystający z biblioteki mogą bezpiecznie pozostawić dzieci, by w tym czasie móc swobodnie wybierać książki, bądź przejrzeć prasę i odpocząć na wygodnej kanapie. W odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni prowadzone są działania animacyjne mające na celu rozwój intelektualny i emocjonalny najmłodszych oraz edukacja kulturalna, szczególnie czytelnicza.

Utworzenie wielofunkcyjnej sali (konferencyjnej, kinowej, widowiskowej) pozwala na organizację szkoleń, spotkań, konkursów i innych form działalności kulturalnej. Utworzenie zaplecza gastronomicznego i bazy noclegowej pozwala na odbiór oferty biblioteki szerszemu gremium, np. turystom.

Nasza biblioteka stała się przestrzenią otwartą na wszelkie tradycyjne i innowacyjne działania służące społeczności lokalnej. Jest miejscem skupiającym wokół siebie wszystkich, którzy łakną wiedzy, chcą kreatywnie spędzić czas wolny, czy poszukać inspiracji. Nasza Książnica stała się centrum życia kulturalnego, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. Stwarzając wizerunek biblioteki przyjaznej i nowoczesnej, otwartej na współpracę, pamiętamy jednocześnie o podstawowej misji, jaką jest promocja książki i czytelnictwa. Biblioteka jest otwarta na potrzeby swojego środowiska, które che w pełni zaspokoić.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach realizuje największą inwestycję w historii Gminy.

 

Aranżację wnętrz i wyposażenia wykonała firma
Occo pfotografy & design Sabina Mazurek-Zawadzka