Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2
3

 

4

 

5

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

6

 

7

 

8 9
10

Doradztwo prawne
10:00 – 13:30

11

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

12

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

13

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

14

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

15 16
17

 

18

 

19

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

 

20

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

21

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

22 23
24

 

25

 

26

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

27

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

28

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

29 30
31

Zajęcia sportowe 14.00 – 17.00

           

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.