Gmina Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego realizuje Projekt „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”. W związku z powyższym zapraszamy Seniorów powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Wyryki do udziału w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej, można je otrzymać w Urzędzie Gminy Wyryki (tel. 82 5913003 wew. 27) a także w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach (tel. 508 199 120).

Projekt zakłada utworzenie Klubu Seniora oraz organizację zajęć sportowych, kulinarnych, artystycznych, tanecznych, kurs tkactwa, komputerowy, doradztwo prawne i psychologiczne, spotkania dyskusyjnego klubu filmowego oraz spotkania i wyjazdy integracyjne. np dwudniowe wycieczki, wieczorki taneczne, wyjazdy do kina i teatru.

Urząd Gminy Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłaszają nabór do KLUBU SENIORA w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”. Projekt przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Wyryki. Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Wyryki, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach lub pod nr tel. 82 5913003 wew. 27, tel. 508 199 120. W ramach realizacji projektu dla seniorów zapewniamy: kurs komputerowy, zajęcia kulinarne, zajęcia artystyczne, kurs tkactwa, zajęcia sportowe, taniec towarzyski, doradztwo prawne i psychologiczne, spotkania dyskusyjnego klubu filmowego, wieczorki taneczne, wyjazdy do kina/teatru, wycieczki integracyjne, usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 4 osób.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA PRZYSTĄPIENIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY WYKLUCZONEJ

OŚWIADCZENIE PRZETWARZANIE DANYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WIZERUNEK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

USŁUGI ASYSTENCKIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

USŁUGI ASYSTENCKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.