Biblioteka oferuje możliwość kserowania, skanowania oraz drukowania własnych plików z komputerów dostępnych w bibliotece.

  • Ksero – Czytelnicy mogą skorzystać z usługi ksero w formacie A4 (kolor/czarno-biały).
  • Wydruki – Czytelnicy mogą skorzystać z usługi wydruku w formacie A4 (kolor/czarno-biały).
  • Skanowanie – Czytelnicy mogą skorzystać z usługi skanowania w formacie A4.

 

Cennik usług reprograficznych na urządzeniach stanowiących własność
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach