Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2

 

3

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00 

4

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

5

Zajęcia kulinarne
13:00 – 16:00

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

6 7
8

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

9

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

10

 

11

 

12

 

13 14
15

 

16

 

17

 

18

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

19

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

20 21
22

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

23

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

24

 

25

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

26

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

27 28
29 30

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.