Drodzy Czytelnicy, wydłużamy termin literackiego konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” pt. „Najciekawsze hasło promujące Gminę Wyryki – Naszą Małą Ojczyznę”.

Prace można nadsyłać na adres e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu bądź pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2021” na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://gbp.wyryki.eu/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie-literackim-o-zlote-pioro-wojta-gminy-wyryki-2021/

Na Wasze prace czekamy do 31 grudnia 2021 roku!

Treść plakatu w artykule