Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2021” pt. „Najciekawsze hasło promujące Gminę Wyryki – Naszą Małą Ojczyznę”

Celem konkursu jest:

  • ­promocja gminy Wyryki;
  • rozwijanie kreatywności;
  • integracja mieszkańców z biblioteką;
  • wzmacnianie więzi społecznych.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

  • ­dla dorosłych;
  • dla uczniów szkół podstawowych;
  • dla uczniów szkół średnich.

­Hasła należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu bądź pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2021” na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki do 31 grudnia 2021 roku. Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dane kontaktowe, tj. adres i nr telefonu.

Szczegóły w regulaminie do pobrania poniżej.

Regulamin Konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Treść plakatu w artykule