Drodzy Czytelnicy, wydłużamy termin literackiego konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”.

Prace można nadsyłać na adres e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu bądź pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://gbp.wyryki.eu/konkurs-o-zlote-pioro-wojta-gminy-wyryki-2020/

Na Wasze prace czekamy do 31 grudnia 2020 roku!