Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w konkursie „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”.

Celem konkursu jest:

  • ­promocja i popularyzacja biblioteki;
  • ­promocja książki i czytania;
  • rozwijanie kreatywności;
  • integracja mieszkańców z biblioteką;
  • wzmacnianie więzi społecznych;
  • ­promocja gminy Wyryki.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe, ­ dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. Hasła należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biblioteka.wyryki@onet.eu bądź pocztą tradycyjną w zaklejonej kopercie z dopiskiem „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020” na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki do 31 grudnia 2020 roku. Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać dane kontaktowe, tj. adres i nr telefonu.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wyryki 2020”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!