Zaproszenie dla rękodzielników na XII Jarmark Leśny w Wyrykach. Wójt Gminy Wyryki zaprasza rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych wykonujących artykuły dekoracyjne, wyroby ceramiczne, wyroby z drewna, metalu, wikliny, biżuterię i inne, w tym także regionalne i tradycyjne produkty spożywcze na XII Jarmark Leśny w Wyrykach 9 lipca 2023 r. Zgłoszenie udziału można przesłać na adres: sekretariat@wyryki.eu lub tel. 82 59 13 003 w dniach 1 czerwca – 5 lipca 2023 r. Treść zgłoszenia musi zawierać: imię i nazwisko / adres / tel. kontaktowy / asortyment. Ustawianie stoisk 9:00 - 12:00