W związku z Zarządzeniem Nr 7/2023 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach z dnia 12 grudnia 2023 r. informujemy, iż dzień 22.12.2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach za święto przypadające w sobotę dnia 11 listopada 2023 r.

W związku z Zarządzeniem Nr 7/2023 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach z dnia 12 grudnia 2023 r. informujemy, iż dzień 22.12.2023 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach za święto przypadające w sobotę dnia 11 listopada 2023 r.