W dniu 16 września br. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach prowadzonego projektu partnerskiego o nazwie „Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich” przeprowadziła bezpłatne warsztaty z zakresu znaczenia owadów zapylających dla środowiska przyrodniczego i człowieka.

Podczas warsztatów uczestnicy pogłębili wiedzę m.in. z zakresu roli owadów zapylających w przyrodzie, jaką rolę mają w zapylaniu roślin, jaki mają wpływ na plony a także jak je chronić np. przez tworzenie przestrzeni do ich bytowania. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał broszurę informacyjną z przeprowadzonego szkolenia.