W środę, 26 kwietnia 2023 r. odwiedzili naszą bibliotekę mali goście – trzy i czterolatkowie z Punktu Przedszkolnego w Wyrykach pod opieką Pani Moniki Izdebskiej i pani Jowity Klimiuk. Maluszki z zaciekawieniem obejrzeli bibliotekę (dla niektórych była to pierwsza wizyta) i szybko zaaklimatyzowali się w nowych przestrzeniach. Z zainteresowaniem wysłuchali dwóch wierszy J. Brzechwy: „Rzepka” i „Lokomotywa”. Nasze spotkanie ubogaciły zabawy ruchowe oraz twórczość plastyczna w wykonaniu dzieci. Wspólne chwile z najmłodszymi sprawiły nam wszystkim wiele radości.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.