Zapraszamy wszystkich chętnych przedszkolaków i uczniów z klas I-III szkół podstawowych na zajęcia TANECZNO-RUCHOWE!

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek:

  • Grupa I (zerówka i przedszkolaki) – godz. 13:15 – 13:45
  • Grupa II (dzieci z klas I-III) – godz. 13:45 – 14:30
    w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza przedszkolaków i uczniów z klas I-III na zajęcia TANECZNO-RUCHOWE. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek: Grupa I (zerówka i przedszkolaki) - godz. 13:15 - 13:45, Grupa II (dzieci z klas I-III) - godz. 13:45 - 14:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach. Zajęcia prowadzi Pan Patryk Zakrzewski. Zapisy będą prowadzone podczas zajęć. Serdecznie zapraszamy!