Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zaprasza na bezpłatne warsztaty dla KGW i innych zainteresowanych mieszkańców z terenów wiejskich, w ramach prowadzonego projektu partnerskiego o nazwie „Rola owadów zapylających w zachowaniu bioróżnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich”.

Tematyka:

  • Bioróżnorodność – co to jest?
  • Rośliny owadopylne – uprawne i dziko żyjące
  • Owady zapylające – systematyka, specyfika, rozmieszczenie
  • Rola owadów zapylających w zapylaniu roślin – wpływ na plony
  • Jak chronić owady zapylające?

Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które odbędą się 16 września 2022 r. o godz. 15:00 w Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki-Połód.

Grafika ozdobna - treść w artykule