Drodzy Czytelnicy,

Uprzejmie i formujemy, że rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, na który Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach uzyskała dofinansowanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2022” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Książka łączy pokolenia”, który jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich oraz rodziców i dziadków z terenu gminy Wyryki. Jego celem jest propagowanie czytelnictwa, zachęcenie do aktywnego udziału w życiu kulturalnym biblioteki, pobudzenie pasji czytelniczych, zwiększenie zainteresowania książką jako: rozrywką, źródłem informacji i inspiracji, ukazanie dzieciom biblioteki jako miejsca, które uczy, bawi i integruje. Najważniejszym założeniem projektu będzie zaangażowanie dorosłych do spędzania czasu wolnego z dziećmi przy książce. W ramach zadania zorganizujemy 2 spotkania autorskie pod hasłem „Z książką na dobry początek” z autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie z ilustratorem książek. Zorganizujemy 4 literackie warsztaty twórcze dla dzieci pod hasłem: „Książka, więcej niż myślisz…” W trzecim etapie pt. „Czytanie łączy pokolenia” zaprosimy uczestników projektu na projekcję filmu familijnego i przedstawienie teatralne. Ogłosimy także konkurs fotograficzny pt:. „Moja rodzina i nasza książka”.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

O poszczególnych działaniach będziemy informować w kolejnych wpisach.

Grafika ozdobna- treść w artykule