„Wokół kultury tradycyjnej Wyryk” to tytuł konferencji jaka już 5 października br. o godz. 13.00 odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.

Konferencja będzie wydarzeniem podsumowującym projekt pt. „Wokół tradycyjnej architektury drewnianej Wyryk” jaki Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach realizuje dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Wydarzenie będzie podsumowaniem wielomiesięcznego projektu jaki biblioteka realizowała we współpracy z lubelskimi uczelniami – UMCS i Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Muzeum – Zespołem Synagogalnym we Włodawie, a którego efektem będzie prezentacja i rozdysponowanie publikacji książkowej pt. „Wyryki – wieś z drewna budowana. Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony”.

Prelegentami na konferencji a jednocześnie autorami treści publikacji są: dr hab. Mariola Tymochowicz, dr hab. inż. Barbara Marcinek i mgr Michał Trzewik, których wystąpienia będą szczegółowo omawiały aspekty historyczne lokowania i zabudowy miejscowości, obecny stan architektury drewnianej Wyryk oraz charakterystykę wyryckich ogródków przydomowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę tradycyjnych walorów we współczesnym świecie. Uzupełnieniem tematów konferencji będzie prelekcja na temat kultury związanej z lokalną muzyką i tradycjami śpiewaczymi połączona z występem z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk.

Organizowane wydarzenie to wyjątkowa okazja by dzielić się wiedzą na temat wartości kulturowych naszej okolicy, by edukować i promować tradycje kulturowe miejscowości. Wielu ludziom wydawać się może, że wieś z drewna budowana – jaką bez wątpienia są Wyryki – nie może zachwycić. Zorganizowane wydarzenie i zaprezentowane prelekcje, publikacja, spot, koncert zburzą ten schemat myślenia i z całą pewnością zaprezentują to co w Wyrykach jest najpiękniejsze i nieprzeciętne.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy niewielki prezent. Liczymy na to, że kiedy rozkwitnie stworzy w Wyrykach jeszcze więcej pozytywnego klimatu nie tylko pochodzącego z charakteru wsi z drewna budowanej, ale również płynącego z ukwieconych, kolorowych przydomowych ogródków.

5.10.2021 - WOKÓŁ KULTURY TRADYCYJNEJ WYRYK, godz. 13:00 Sala widowiskowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach. „Drewniana architektura wsi Wyryki” mgr Michał Trzewik. „Zabudowa drewniana Wyryk - charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony” dr hab. Mariola Tymochowicz. „Ogródki przydomowe w Wyrykach – jak współcześnie pielęgnować tradycję ?” dr Barbara Marcinek. „Drewniana architektura wsi Wyryki” mgr Michał Trzewik. „Wiejskie zespoły śpiewacze z Wyryk – oś czasu” Justyna Torbicz. KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 10-lecia istnienia zespołu śpiewaczego Swańki z Wyryk. Promocja publikacji „Wyryki – wieś z drewna budowana”.