Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym pn. „KARTKA WIELKANOCNA”.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej. Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4). Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Kartę Zgłoszeniową.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach do dnia 31 marca 2023 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyryki do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin i Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

Grafika zawiera tekst: Konkurs na Kartkę Wielkanocną. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyryki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Wykonaj niepowtarzalną kartkę wielkanocną i do 31 marca 2023 r. dostarcz do GBP Wyryki. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.gbp.wyryki.eu oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki, biblioteka.wyryki@onet.eu, tel. 508 199 120.