Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w I Powiatowym Konkursie Poetyckim Nadbużańska Fraza pod Honorowym Patronatem Starosty Włodawskiego Andrzeja Romańczuka i Wójta Gminy Wyryki Mirosława Torbicza.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, mieszkający na terenie powiatu włodawskiego.

Tematyka prac jest dowolna, utwór poetycki może zawierać maksymalnie 20 wersów z obowiązkowym zastosowaniem zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej. Na Laureatów czekają nagrody pieniężne. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie dostępnych na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

Zgłoszenie prześlij osobiście bądź pocztą tradycyjną na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki lub pocztą elektroniczną na adres e-mail konkursy.gbpwyryki@gmail.com.

Grafika ozdobna- treść w artykuleWszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich utworów poetyckich!

Organizator i Koordynator Konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe we Włodawie,
Gmina Wyryki,
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

MATERIAŁY DO POBRANIA