W dniach 11, 12 oraz 15 maja 2023 o godz. 16.00 na Facebooku GBP pojawi się zestaw zdjęć z okładkami książek dla konkretnych grup wiekowych, z których wymazano tytuły i/lub nazwiska autorów. Czytelnik, który w ciągu doby, a zatem najpóźniej do godz. 16.00 następnego dnia przyśle na adres e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com maila z największą liczbą poprawnie rozszyfrowanych okładek książek, otrzyma nagrodę! (W przypadku remisu, zadecyduje refleks).

Grafika ozdobna- treść w artykule
 

„Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” to hasło tegorocznej XX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, obchodzonego, jak co roku, w dniach 8-15 maja. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach Ogólnopolski Tydzień Bibliotek będzie świętować głównie w Internecie. Zachęcamy do śledzenia w działań w naszych mediach społecznościowych.

Więcej informacji o akcji Ogólnopolski Tydzień Bibliotek