W dniach 11, 13 oraz 15 maja 2021 o godz. 12.00 na Facebooku GBP pojawi się zestaw zdjęć z okładkami książek dla konkretnych grup wiekowych, z których wymazano tytuły i/lub nazwiska autorów. Czytelnik, który w ciągu doby, a zatem najpóźniej do godz. 12.00 następnego dnia przyśle na adres e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com maila z największą liczbą poprawnie rozszyfrowanych okładek książek, otrzyma nagrodę! (W przypadku remisu, zadecyduje refleks).

Plakat Tygodnia Bibliotek 2021 w GBP Wyryki zawiera tekst: „Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza na XVIII Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021 r. Znajdziesz mnie w bibliotece”. Poniżej tekst: „Konkursy online Literacka „zgaduj-zgadula” 11 maja 2021 r. o godz. 12:00 konkurs dla dzieci; 13 maja 2021 r. o godz. 12:00 konkurs dla młodzieży; 15 maja 2021 r. o godz. 12:00 konkurs dla dorosłych. Zaglądajcie na naszą stronę internetową (www.gbp.wyryki.eu) oraz biblioteczny profil na Facebooku (www.facebook.com/gbpwyryki)

Regulamin konkursu online – Literacka „zgaduj-zgadula”

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło tegorocznej XVIII edycji Tygodnia Bibliotek, obchodzonego, jak co roku, w dniach 8-15 maja. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach Ogólnopolski Tydzień Bibliotek będzie świętować głównie w Internecie. Zachęcamy do śledzenia w działań w naszych mediach społecznościowych.

Więcej informacji o akcji Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Banner zawiera tekst: „XVIII Tydzień Bibliotek 08:15 maja 2021”, poniżej tekst „Znajdziesz mnie w bibliotece” oraz logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”