Zapraszamy po styczniowe nowości książkowe do Biblioteki Inspiracji. Dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach w ostatnich dniach 2020 roku zakupiliśmy 35 woluminów nowości wydawniczych.

Książki są już opracowane i czekają na czytelników.

Zapraszamy!