Rozstrzygnięty został Konkurs Fotograficzny „Gmina Wyryki. Podoba mi się”. Celem jego organizacji była popularyzacja twórczości fotograficznej, inspiracja rozwoju zdolności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej, pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miejsc zlokalizowanych na terenie gminy Wyryki.

W konkursie wzięło udział 7 uczestników, dostarczono 96 zdjęć.

Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę zgodność prac z regulaminem i tematyką konkursu, dokonała oceny zdjęć i ustaliła następującą kolejność miejsc:

  • I miejsce: karta zakupowa o wartości 500 zł – Marek Niedzielak za pracę „Wiatrak w Wyrykach o zachodzie słońca”
  • II miejsce: karta zakupowa o wartości 400 zł – Joanna Zarczuk za pracę „Wyryki-Kolonia i słonecznikowa panienka”
  • III miejsce: karta zakupowa o wartości 300 zł – Jakub Sakowicz za pracę „Dzięcioł czarny siedzący na olszy”

Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić kartą zakupową o wartości 100 zł:

  • Przemysława Budzyńskiego, za prace „Pałac Zamoyskich w Adampolu – rzut budynku”
  • Maję Adamczyk, za prace „Budynek Urzędu Gminy Wyryki”
  • Monikę Adamczyk, za prace „Altana przy szlaku kajakowym w Suchawie”

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia, pozwoliło nam to spojrzeć na naszą gminę w nieco inny sposób i dostarczyło wielu pozytywnych emocji.

Pełna galeria zdjęć przesłanych prac konkursowych dostępna jest na stronie: https://wyryki.eu/rozstrzygniecie-konkursu…/