23 lutego 2022 roku w Bibliotece Inspiracji uczestnicy V Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych „W NIEBO GŁOSY” odebrali swoje statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe:

  • I miejsce Zosia Jasionowicz za wykonanie pastorałki „Tylko jedna jest taka noc”
  • II miejsce Mateusz Torbicz za wykonanie pastorałki „Pastorałka od serca do ucha”
  • III miejsce Hanna Juchimiuk za wykonanie kolędy „Dziś w stajence”
  • Wyróżnienie Nikola Juchimiuk za wykonanie kolędy „Skrzypi wóz”

Nagrody wręczył Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz, dziękując wszystkim uczestnikom i ich rodzinom za zaangażowanie w przygotowanie nagrania i udział w przeglądzie.

Wyniki oraz prezentacja nadesłanych nagrań dostępne są pod adresem: Wyniki V Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY”