8 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wyryki odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Gmina Wyryki. Podoba mi się”. Do konkursu zgłosiło się 7 pasjonatów i pasjonatek fotografii, którzy wykonali regulaminowe zadanie – zrobili zdjęcia przedstawiające niepowtarzalne piękno naszej gminy.

Komisja Konkursowa po otrzymaniu prac dokonała ocen zdjęć na zasadzie anonimowości autora. Wybrano 3 najwyżej oceniane fotografie. Oprócz laureatów wytypowane zostały także 3 wyróżnienia. Nagrody w postaci Bonu zakupowego i dyplomy wręczył Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz.

Miejsce I Marek Niedzielak
Miejsce II Joanna Zarczuk
Miejsce III Jakub Sakowicz

Wyróżnienia:
Przemysław Budzyński
Maja Adamczyk
Monika Adamczyk

Pan Marek Niedzielak swój bon zakupowy o wartości 500 zł przekazał Grupie Poszukiwawczo-Ratownicza działającej przy OSP Wyryki, zaś pan Przemysław Budzyński swój bon zakupowy o wartości 100 zł przekazał Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Włodawie. Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrykach.

Pełna galeria przesłanych prac konkursowych dostępna jest na stronie: www.wyryki.eu w zakładce Galeria, część z nich można też podziwiać w budynku Urzędu Gminy Wyryki.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Konkurs „Gmina Wyryki. Podoba mi się” organizowany był po raz pierwszy. Jego założeniem jest popularyzacja twórczości fotograficznej, inspiracja rozwoju zdolności twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej, pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miejsc zlokalizowanych na terenie gminy Wyryki.