Ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne tegoroczny, już III Gminny Przegląd Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY”, został zorganizowany na innych niż poprzednio warunkach. Nie było prezentowanych kolęd ani widowisk odbywanych na scenie biblioteki, a uczestnicy swoje utrwalone prezentacje przesyłali drogą internetową.

1 marca 2021 roku w Bibliotece Inspiracji swoje statuetki i dyplomy odebrali:

  • I Miejsce – Nikola Juchimiuk za wykonanie kolędy „Gore gwiazda Jezusowi”
  • II Miejsce – Michał Torbicz za wykonanie kolędy „Dzisiaj w Betlejem”
  • III Miejsce – Zofia Kowalik za wykonanie kolędy „Cicha Noc”
  • Wyróżnienie – Hanna Juchimiuk za wykonanie pastorałki „Bosy Pastuszek”

Wyniki oraz prezentacja nadesłanych nagrań dostępne są na stronie: www.gbp.wyryki.eu

Nagrody wręczył Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach Hanna Czelej, dziękując wszystkim uczestnikom i ich rodzinom za zaangażowanie w przygotowanie nagrania i udział w przeglądzie. Życząc aby, w kolejnej edycji znów spotkać się na żywo, by wspólnie kolędować w bibliotece.