Dnia 23 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach odbyło się spotkanie z wybitnym ornitologiem i fotografem przyrodniczym Rafałem Siekiem, należącym m. in. do Związku Polskich Fotografów Przyrody i stowarzyszenia „Eurokresy”.  Zdjęcia autorstwa Rafała Sieka były publikowane w licznych albumach, informatorach i czasopismach przyrodniczych. Ulubionym tematem jego fotografii są ptaki.

Spotkanie rozpoczęła opowieść o interesującym świecie poleskich bagien, przeplatana anegdotami o tematyce przyrodniczej. Podczas seansu pan Rafał zaprezentował diaporamy swojego autorstwa, przedstawiające świat fauny i flory, charakterystyczny dla terenów bagiennych.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach odbywającego się w niedzielę 24 września Rodzinnego Pikniku Leśnego , którego głównym organizatorem było lokalne koło gospodyń wiejskich „Swańki z Wyryk”.