Wyryki – wieś z drewna budowana. Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony

Okładka Wyryki - Wieś z drewna budowana. Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7401-778-7

Publikacja, która jest efektem projektu jaki Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach realizowała we współpracy z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Muzeum – Zespołem Synagogalnym we Włodawie w ramach zadania pt. „Wokół tradycyjnej zabudowy drewnianej Wyryk” dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “EtnoPolska 2021”. Publikacja ta jest także efektem wielomiesięcznych badań terenowych prowadzonych w Wyrykach przez włodawskich muzealników skoncentrowanych na dokumentowaniu tradycyjnej drewnianej zabudowy, oraz dokonanych na ich podstawie opracowań zawierających wnioski na temat zjawisk i przemian kulturowych zachodzących w dziedzinie etnologii i architektury krajobrazu.

Bezpłatny egzemplarz publikacji otrzymać można w siedzibie biblioteki.

Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest poniżej:


Ilustrowany Słownik Gwary Wyrykowskiej

Okładka - Iustrowany Słownik Gwary Wyrykowskiej.jpg

Rok wydania: 2009

Ilustrowany Słownik Gwary Wyrykowskiej to unikatowa publikacja dokumentująca język, jakim posługiwali się przed laty i jeszcze czasem posługują się rdzenni mieszkańcy gminy Wyryki, powstał dzięki ogłoszonemu przez Fundację Wspomagania Wsi konkursowi — Kultura bliska.

Bezpłatny egzemplarz publikacji otrzymać można w siedzibie biblioteki.


Publikacje w partnerstwie


Gmina Wyryki w Niepodległej

Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-952676-0-4

Album fotografii powstał dzięki dofinansowaniu jakie Stowarzyszenie Koalicja Kulturalna z Wyryk otrzymała z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. Album prezentuje doniosłe wydarzenia, miejscowych bohaterów i zwykłych ludzi w ich codziennych obowiązkach. Ukazuje z czego jako mieszkańcy powinniśmy być dumni, o czym wiedzieć i o czym pamiętać. Niemalże każde zamieszczone w albumie zdjęcie, każde nazwisko, miejsce czy wydarzenie ma swoją historię. Zaś analizowanie albumu jako całości ukazuje historię Polski i jej drogę dochodzenia do wolności i poziomu rozwoju cywilizacji do czasów w jakich żyjemy obecnie.

Bezpłatny egzemplarz publikacji otrzymać można w siedzibie biblioteki.


Gmina Wyryki

Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-60255-27-8

Publikacja powstała w ramach mikroprojektu „Cerkwie Prawosławia śladami wspólnej historii Polaków i Ukraińców” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz Budżetu Państwa. Beneficjentem mikroprojektu była parafia prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie.

Publikacja w zbiorach biblioteki.