Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
1 2
3

  Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

4

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

5

 

6

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

7

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

8 9
10

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

11

 

12

Zajęcia komputerowe 09:00 – 12:00

13

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

14

Zajęcia kulinarne
11:00 – 16:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

15 16
17

Zajęcia z doradztwa psychologicznego
09:00 – 13:30

18

Zajęcia kulinarne
13:00 – 18:00

19

Zajęcia komputerowe 09:00 – 12:00 

20

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

21

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

22 23
24

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

25

 

26

Zajęcia komputerowe 09:00 – 12:00

27

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

28

Zajęcia komputerowe 11:00 – 15:00

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

29

 

30

 

31

 

           

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.