Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

2 3
4 5

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

6

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

7

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

8

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

9 10
11

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

12

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

13

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

14

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

15

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

16 17
18 19

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

20

Doradztwo psychologiczne
09:00 – 11:30

21

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

22

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

23 24
25

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00

26

Zajęcia komputerowe
14:00 – 17:00

27

Zajęcia kulinarne
14:00 – 17:00

28

Zajęcia komputerowe
09:00 – 11:00

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

29

Doradztwo prawne 10:00 – 13:30

Zajęcia sportowe 16.00 – 19.00

30 31

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.