Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
1

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

2

Zajęcia artystyczne
9:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

3

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

4 5
6

 

7

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

8

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

9

Zajęcia artystyczne
9:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

10

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00
 

11 12
13

Wyjazd do kina

14

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

15

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Warsztaty tkackie
12:00 – 16:00

16

Zajęcia artystyczne
9:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

17

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

18 19
20

 

21

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

22

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

23

Zajęcia artystyczne
9:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

24

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

25 26
27

 

28

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

 

         

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.