Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
1 2
3

 

4

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

5

 

6

Zajęcia z tańca towarzyskiego
11:00 – 13:00

Zajęcia kulinarne
17:00 – 19:00

7

 

8 9
10

 

11

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00 

12

 

13

Zajęcia z tańca towarzyskiego
11:00 – 13:00

Zajęcia kulinarne
17:00 – 20:00

14

 

 

15 16
17

Zajęcia z doradztwa prawnego
10:00 – 13:30

18

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

19

 

20

Zajęcia z tańca towarzyskiego
11:00 – 14:00

Zajęcia kulinarne
17:00 – 20:00

21

 

22 23
24

Warsztaty tkackie
13:00 – 16:00

25

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00 

26

 

27

Zajęcia z tańca towarzyskiego
11:00 – 14:00

Zajęcia kulinarne
17:00 – 20:00

28

 

29

 

30

 

           

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.