Podczas XIII Jarmarku Leśnego w Wyrykach zainaugurowała swoją działalność młodzieżowa Grupa Łucznicza „Łuczykije”, która dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Poleskie Psy Ratownicze otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu łuczniczego w ramach Projektu z Aktywnej Lubelszczyzny.

Podczas warsztatów łuczniczych w czasie trwania Jarmarku Leśnego swoich sił w strzelaniu z łuku spróbowało blisko 70 osób, a w zorganizowanym w trakcie tej imprezy, Turnieju Łuczniczym wzięło udział 28 osób w 3 kategoriach wiekowych (juniorzy, młodzicy, seniorzy) z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Po zakończonym turnieju część uczestników wyraziła swoją gotowość do wzięcia udziału zajęciach Grupy Łuczniczej, która będzie się regularnie spotykała przez okres wakacji.

Zajęcia nowopowstałej Grupy Łuczniczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą się odbywały przez okres wakacyjny w piątki o godz. 17.00 przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i życzymy tej inicjatywie powodzenia!

Logotypy Nowe FIO, Centrum Wolontariatu oraz Stowarzyszenia Czajnia

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030