Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach w dniach od 23 maja do 30 września 2022 r. realizowała projekt „Drzewo (las) w literaturze, kulturze i sztuce ludowej mieszkańców Polesia”, na który otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022. Zadanie było połączeniem spotkań, warsztatów, pokazów twórczości ludowej, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, animacyjnych oraz edukacyjnych. W projekcie udział wzięli: dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.

9 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w naszej bibliotece odbyły się warsztaty kulinarne „EtnoLeśne przysmaki – w dawnej poleskiej kuchni”. 8 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie z panem Włodzimierzem Czeżykiem z Nadleśnictwa Włodawa a następnie projekcja filmu edukacyjnego „ŻYCIE LASU – Bogactwo przyrodnicze”.

10 lipca 2022 r. odbyła się XII edycja Jarmarku Leśnego w Wyrykach. Wydarzenie skupiło lokalnych rękodzielników, artystów, twórców, przedstawicieli ginących zawodów zajmujących się obróbką drewna w najróżniejszej postaci. Jarmark ubogaciły występy zespołów ludowych, folkowych, przedstawienie teatralne, konkursy i zabawy tematycznie związane z lasem i twórczością ludową. Organizatorzy przygotowali też liczne atrakcje np. degustację pieczonego dzika, stoiska edukacyjne Lasów Państwowych i Poleskiego Parku Narodowego czy animacje dla dzieci.

22 października 2022 r. miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt. Prezentację dotyczącą symboliki drzew oraz bóstw leśnych w kulturze ludowej przedstawił pan Konrad Kowalski. Odbyła się także projekcja filmu „Baba Jaga” – współczesna adaptacja leśnej legendy. Następnie dyrektor biblioteki pani Hanna Czelej dokonała podsumowania projektu.

Dziękujemy wszystkim za udział w projekcie

Belka z logotypami programu Narodowego Centrum Kultury:EtnoPolska. Edycja 2022