Plakat przedstawiający program Dożynek Powiatu Włodawskiego w Hannie w dn. 28.08.2022 r.