Dostep do komputerów i konsol do gier gier od 7 lipca 2021 r.

Szanowni Czytelnicy,

informujemy, że od 7 lipca 2021 r. ponownie są dostępne stanowiska komputerowe i konsole do gier. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z nich w reżimie sanitarnym:

 

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach
w czasie epidemii COVID-19

 

 1. Ze stanowisk komputerowych i konsol w Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych oraz niemieszkające z osobą przebywającą na kwarantannie.
 2. Każda osoba przy wejściu do Biblioteki ma obowiązek:
  zasłonięcia nosa i ust,
  – dezynfekowania rąk,
  – zachowania dystansu 2 metrów względem innych osób.
 3. Przy stanowisku komputerowym lub konsoli może przebywać maksymalnie 1 osoba.
 4. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym i konsoli wynosi 1 godzinę.
 5. Pracę przy komputerze lub konsoli należy zakończyć 30 minut przed zamknięciem biblioteki. Po zakończonej sesji każdorazowo dokonywana jest dezynfekcja biurek, myszy, klawiatury lub padów.

Osoby niestosujące się do powyższych zasad
nie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych oraz konsol do gier.