Gminny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” w Wyrykach zaprasza mieszkańców Gminy Wyryki do udziału w spotkaniu z Doradcą Energetycznym, które poświęcone będzie krajowym programom dofinansowań w dziedzinie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

W trakcie spotkania przekazane zostaną informacje na temat założeń programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, Agroenergia oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrykach.

Grafika ozdobna- treść w artykule