Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach zaprasza do udziału w Konkursie plastycznym  „KARTKA WIELKANOCNA”.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu samodzielnie wykonanej Wielkanocnej  kartki świątecznej. Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4). Do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Kartę Zgłoszeniową.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach do dnia 20 marca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Wyryki do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin i Karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

  1. Regulamin Konkursu plastycznego ,,Kartka Wielkanocna”
  2. Karta Zgłoszeniowa

Grafika ozdobna- treść w artykule