Zapraszamy do zapoznania się z wydaniami kwartalnika „Wyryckie Wieści”.

Gazeta jest kwartalnikiem o charakterze kulturalno- społecznym, jej wydawcą jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach.

„Wyryckie Wieści” powstały po to, by przekazywać mieszkańcom z terenu gminy Wyryki najważniejsze informacje z życia społecznego i kulturalnego naszej Małej Ojczyzny. Powstały po to, by w sposób obiektywny informować czytelników o istotnych sprawach zachodzących w naszej społeczności, po to, by kształtować postawy patriotyczne, religijne i społeczne oraz po to, by budować tożsamość mieszkańców poprzez powrót do zapomnianych tradycji i kultury.


Wyryckie Wieści numer 23

Numer (23), wrzesień 2023 r.


Wyryckie Wieści numer 22

Numer (22), marzec 2023 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 21)

Wyryckie Wieści numer 21

Numer 2-4 (21), grudzień 2021 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 20)

Wyryckie Wieści numer 20

Numer 1 (20), kwiecień 2021 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 19)

Wyryckie Wieści numer 19

Numer 3-4 (19), grudzień 2020 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 18)

Wyryckie Wieści numer 18

Numer 1-2 (18), maj 2020 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 17)

Wyryckie Wieści numer 17

Numer 3 (17), wrzesień/październik 2019 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 15-16)

Wyryckie Wieści numer 15-16

Numer 1 i 2 (15,16), czerwiec 2019 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 14)

Wyryckie Wieści numer 14

Numer 4 (14), grudzień 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 13)

Wyryckie Wieści numer 13

Numer 3 (13), wrzesień 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 12)

Wyryckie Wieści numer 12

Numer 2 (12), czerwiec 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 10-11)

Wyryckie Wieści numer 10-11

Numer 3/1 (10-11), styczeń 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 9)

Wyryckie Wieści numer 9

Numer 2 (9), sierpień 2017 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 8)

Wyryckie Wieści numer 8

Numer 1 (8), marzec 2017 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 7)

Wyryckie Wieści numer 7

Numer 4 (7), grudzień 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 6)

Wyryckie Wieści numer 6

Numer 3 (6), październik 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 5)

Wyryckie Wieści numer 5

Numer 5 (2), lipiec 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 4)

Wyryckie Wieści numer 4

Numer 4 (1), marzec 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 3)

Wyryckie Wieści numer 3

Numer 3 (3), grudzień 2015 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 2)

Wyryckie Wieści numer 2

Numer 2 (2), wrzesień 2015 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 1)

Wyryckie Wieści numer 1

Wydanie I, czerwiec 2015 r.