Zapraszamy do zapoznania się z wydaniami kwartalnika „Wyryckie Wieści”.

Gazeta jest kwartalnikiem o charakterze kulturalno- społecznym, jej wydawcą jest Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Koalicja Kulturalna” w Wyrykach.

„Wyryckie Wieści” powstały po to, by przekazywać mieszkańcom z terenu gminy Wyryki najważniejsze informacje z życia społecznego i kulturalnego naszej Małej Ojczyzny. Powstały po to, by w sposób obiektywny informować czytelników o istotnych sprawach zachodzących w naszej społeczności, po to, by kształtować postawy patriotyczne, religijne i społeczne oraz po to, by budować tożsamość mieszkańców poprzez powrót do zapomnianych tradycji i kultury.


Wyryckie Wieści numer 25

Numer (25), marzec 2024 r.


Wyryckie Wieści numer 24

Numer (24), grudzień 2023 r.


Wyryckie Wieści numer 23

Numer (23), wrzesień 2023 r.


Wyryckie Wieści numer 22

Numer (22), marzec 2023 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 21)

Wyryckie Wieści numer 21

Numer 2-4 (21), grudzień 2021 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 20)

Wyryckie Wieści numer 20

Numer 1 (20), kwiecień 2021 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 19)

Wyryckie Wieści numer 19

Numer 3-4 (19), grudzień 2020 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 18)

Wyryckie Wieści numer 18

Numer 1-2 (18), maj 2020 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 17)

Wyryckie Wieści numer 17

Numer 3 (17), wrzesień/październik 2019 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 15-16)

Wyryckie Wieści numer 15-16

Numer 1 i 2 (15,16), czerwiec 2019 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 14)

Wyryckie Wieści numer 14

Numer 4 (14), grudzień 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 13)

Wyryckie Wieści numer 13

Numer 3 (13), wrzesień 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 12)

Wyryckie Wieści numer 12

Numer 2 (12), czerwiec 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 10-11)

Wyryckie Wieści numer 10-11

Numer 3/1 (10-11), styczeń 2018 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 9)

Wyryckie Wieści numer 9

Numer 2 (9), sierpień 2017 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 8)

Wyryckie Wieści numer 8

Numer 1 (8), marzec 2017 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 7)

Wyryckie Wieści numer 7

Numer 4 (7), grudzień 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 6)

Wyryckie Wieści numer 6

Numer 3 (6), październik 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 5)

Wyryckie Wieści numer 5

Numer 5 (2), lipiec 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 4)

Wyryckie Wieści numer 4

Numer 4 (1), marzec 2016 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 3)

Wyryckie Wieści numer 3

Numer 3 (3), grudzień 2015 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 2)

Wyryckie Wieści numer 2

Numer 2 (2), wrzesień 2015 r.


Okładka Wyryckie Wieści (numer 1)

Wyryckie Wieści numer 1

Wydanie I, czerwiec 2015 r.