W dniach 4-5 sierpnia 2022 r. uczestnicy Klubu Seniora w Wyrykach wyruszyli na wycieczkę do urokliwego i malowniczego miasteczka jakim jest Kazimierz Dolny.

Pierwszym etapem wycieczki był rejs statkiem po Wiśle gdzie Seniorzy z pokładu statku podziwiali niepowtarzalny krajobraz okolic Kazimierza. Następnym etapem było zwiedzanie rynku oraz kościoła farny. Po chwili wytchnienia uczestnicy wycieczki przejechali meleksami dzięki, którym w krótkim czasie zobaczyli miejsca, będące „żelaznymi” punktami zwiedzania miasteczka: promenadę nadwiślaną, najpiękniejsze kazimierskie spichlerze, centrum miasteczka, przejazd wzdłuż rzeki Grodarz z widokiem na renesansową kamienicę Celejowską, klasztor franciszkanów reformatów, jatki koszerne i Górę Trzech Krzyży. Punktem docelowym było zwiedzanie jednego z najpiękniejszych kazimierskich wąwozów – Korzeniowego Dołu, który Seniorzy pokonali pieszo. Dzień zakończył się pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Następnego dnia nie zabrakło wolnego czasu na zwiedzanie Małego Rynku i innych atrakcji których nie udało się zwiedzić pierwszego dnia. Wycieczkę zakończono przejazdem do Nałęczowa i spacerem z pilotem po parku zdrojowym.

Pomimo zmęczenia i dużego upału, bogatsi o nowe doświadczenia Seniorzy wrócili szczęśliwie do swoich domów.

Wycieczka integracyjna została zorganizowana w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.