W piątkowe popołudnie 8 lipca 2022 r. gościliśmy w naszej bibliotece pana Włodzimierza Czeżyka z Nadleśnictwa Włodawa. Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o życiu lasu w dawnych czasach. Nasz gość interesująco przedstawił historię lasu oraz to, jaką funkcję pełniło środowisko leśne w czasach naszych dziadków a nawet pradziadków. Przybliżył nam także informacje, jak las zmieniał się w ciągu wieków, aż do współczesności. Opowiedział też o swojej pracy i podzielił się wieloma ciekawostkami z życia lasu.

Po jakże interesującym wprowadzeniu do tematyki leśnej, wspólnie z prelegentem obejrzeliśmy film edukacyjny „ŻYCIE LASU – Bogactwo przyrodnicze” pokazujący polskie lasy z ich przyrodniczym bogactwem jako środowisko, na przykładzie którego najlepiej można zrozumieć istotę i znaczenie bioróżnorodności. Projekcja filmu okazała się wspaniałym dopełnieniem naszego spotkania.

Dziękujemy serdecznie panu Włodzimierzowi oraz wszystkim uczestnikom za miłe spotkanie w bibliotece.

Wydarzenie było kolejnym etapem projektu „pt. „Drzewo (las) w literaturze, kulturze i sztuce ludowej mieszkańców Polesia” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022.

 

Na plakacie od góry tytuł projektu „Drzewo (las) w literaturze, kulturze i sztuce ludowej mieszkańców Polesia”, w środkowej części książka z treścią na okładce "W projekcie: Spotkania, warsztaty, pokazy twórczości ludowej, Jarmark Leśny”, na dole belka z logotypami