W tym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego otrzymaliśmy bezpłatny pakiet książek o tematyce historycznej. Celem akcji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

Zapraszamy Czytelników do wypożyczania nowo pozyskanych książek.