16 marca 2022 roku w Bibliotece Inspiracji laureaci IV Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY” odebrali swoje statuetki i dyplomy:

  • Laureatka I kategorii wiekowej Hanna Juchimiuk za wykonanie kolędy „Była Noc”
  • Laureatka II kategorii wiekowej Nikola Juchimiuk za wykonanie kolędy „Dziś w stajence”
  • Laureaci IV kategorii wiekowej Elżbieta, Laura oraz Cezary Wieczorek za wykonanie kolędy „Zaśnij dziecino”

Nagrody wręczył Wójt Gminy Wyryki Mirosław Torbicz, dziękując wszystkim uczestnikom i ich rodzinom za zaangażowanie w przygotowanie nagrania i udział w przeglądzie. Na koniec zachęcał laureatów do wzięcia udziału w kolejnym ogłoszonym przez bibliotekę konkursie „KARTKA WIELKANOCNA”.

Wyniki oraz prezentacja nadesłanych nagrań dostępne są pod adresem: Wyniki IV Gminnego Przeglądu Kolędników i Grup Kolędniczych pt. „W NIEBO GŁOSY”