Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
 

 

1
2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

7 8
9

Zajęcia komputerowe
13:00 – 16:00

10

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

11

 

12

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

13

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

14 15
16

 

17

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

18

Zajęcia kulinarne
13:00 – 17:00 

19

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

20

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

21 22
23

Warsztaty tkackie
13:00 – 17:00 

24

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

25

Zajęcia komputerowe
09:00 – 12:00

Zajęcia kulinarne
13:00 – 17:00 

26

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 15:00

27

Zajęcia kulinarne
15:00 – 19:00

28

 

29

 

30

Zajęcia komputerowe
13:00 – 16:00

31

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

 

         

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.