Grafika przedstawia logotyp „Fundusze Europejskie”, „Flaga Rzeczypospolitej Polskiej”, „Lubelskie Smakuj życie” oraz „Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sob. Niedz.
1

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

 

2

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

3

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

4

Wycieczka integracyjna do Kazimierza Dolnego

5

Wycieczka integracyjna do Kazimierza Dolnego

6 7
8

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

 

9

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

10

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

11

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

12

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

13 14
15

 

16

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

17

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

18

 

19

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

20 21
22

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

23

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

24

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

25

Zajęcia artystyczne
11:00 – 13:00

Zajęcia z tańca towarzyskiego
13:00 – 16:00

26

Zajęcia sportowe
16:00 – 19:00

27 28
29

Zajęcia sportowe
14:00 – 17:00

30

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

31

Zajęcia kulinarne
10:00 – 17:00

Grafika przedstawia logotyp Gminy Wyryki, Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Gminnej bilioteki Publicznej w Wyrykach

Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne pn. „Usługi społeczne w Gminie Wyryki” realizowany przez Gminę Wyryki w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.